ПРОМИШЛЕНИ / ИНДУСТРИАЛНИ РОЛЕТНИ ВРАТИ

Панóто на промишлените/ индустриални ролетни врати може да бъде изработено от плътни ламéли или с топлоизолация. За разлика от секционните промишлени врати при прибирането си ролетните врати  се навиват в кутия над светлия отвор. 

ПЛЪТНИ ПРОМИШЛЕНИ / ИНДУСТРИАЛНИ РОЛЕТНИ ВРАТИ

 Плътните промишлени ролетни врати се изработват от метални поцинковани ленти (ламéли), нанизани една в друга посредством канали (шарнири).  Благодарение на плътността на този тип ролетни врати се…

повече

ТОПЛОИЗОЛИРАЩИ ПРОМИШЛЕНИ / ИНДУСТРИАЛНИ РОЛЕТНИ ВРАТИ

Топлоизолиращите промишлени ролетни врати осигуряват добра шумо- и топлоизолацията на индустриалните помещения.  Този тип ролетни врати се изработва от термоламели…

повече